Menu
Tablet menu

Kryptovalutor, blockchain & matindustrin

Kryptovalutor och blockchain kan omvandla matindustrin

Blockchain är ordet på allas läppar och spås vara framtiden inom flertalet sektorer. Systemet byggdes som fundament till Bitcoin, men håller på att utvecklas för att användas inom allt från utbildning, sjukvård och juridik. Inom matindustrin skulle blockchain dessutom kunna fungera som den livsviktiga länken mellan producent och konsument.

Vi står inför ett enormt teknikskifte, men fortfarande är det många som inte riktigt förstår vad det hela handlar om. Man har kanske hört talas om blockchain, men inte helt greppat vad det är och hur det hela kan integreras i ens vardagliga liv.

Vad är blockchain?

Databasen där bitcoin-transaktioner skapas kallas blockchain.

Första gången vi hörde talas om denna revolutionerande teknik var i samband med bitcoins genombrott 2009. Blockchain är alltså fundamentet på vilka alla transaktioner inom Bitcoin står. Det är helt enkelt en en databas som fungerar som en decentraliserad liggare, vilket innebär att alla transaktioner som skapas på blockkedjan sparas där och verifieras av alla som är en del av nätverket. På grund av att all information ska verifieras av flera parter är det nästan omöjligt att förfalska eller ändra information, samt genomföra hackerattacker.

För att förklara, vanligtvis måste alla transaktioner gå igenom en centraliserad instans som ska agera som en säkerhetsmässig tyngd. Om det exempelvis ska ske en överföring av pengar mellan två personer, så krävs det en säkerhetsmässig mellanhand för att öka tilliten. I detta fall fungerar banken som mellanhanden. Banken är alltså liggaren som registrerar att en överföring skett, alltså att Pär skickat 1000 kronor till Johan. Om Johan skulle svara att han inte tagit emot några pengar, så kan båda vända sig till banken för att få klarhet. I blockchainvärlden finns det ingen centraliserad liggare, alltså bank, utan verifieringen sker på blockkedjan. Pär skickar exempelvis bitcoins till Johan, och informationen om denna överföring finns lagrad men krypterad, så att den kan verifieras av alla som är med i blockkedjenätverket.

Så man kan förenklat säga att blockchain blev för den finansiella sektorn, vad Wikipedia blev för information. Många går ju till Wikipedia för att inhämta information, och man litar ofta på det man läser, eftersom man vet att ett nätverk av skrivare verifierar all information. Om en skrivare medvetet försöker sabba genom att skriva felaktig information, kommer detta snabbt att justeras av andra skribenter. Ungefär på samma sätt fungerar blockchain.

Blockchain inom livsmedelsbranschen och andra branscher

Blockchain kan öka transparensen inom matindustrin.

Till en början användes detta system mest för just kryptovalutor. Numera har användningsområdet utökats till en mängd sektorer. På följande sätt skulle det kunna fungera inom handeln. Vanligtvis går en vara genom flera händer innan den kommer till sin slutdestination. Om en producent är A och konsumenten är D, så måste varan först från A till B, sedan från B till C och till sist från C till D. Vid alla steg på vägen krävs avtal, dokumentation och  finansiella transaktioner. Om det exempelvis sker någon oegentlighet eller muta i transaktionen mellan B och C, har du som konsument (D) ingen möjlighet att veta detta.

Vid blockchain kommer istället alla transaktioner att vara transparenta och tillgängliga för alla parter. Så att du som konsument kan säkerställa att allt gått rätt till hela vägen. Du kan till och med veta exakt från vilket plantage din banan kommer ifrån. Du kan verifiera att den verkligen är ekologisk och att mänskliga rättigheter respekteras, och du kan säkerställa att alla mellanhänder har rent mjöl i påsen. Om det exempelvis skett en smitta kan man enkelt spåra källan till denna. Detta hade varit användbart inte minst nu när beställning av mat online ökar i popularitet. En hel leveranskedja skapas när du beställer mat i en app, den valda restaurangen lagar maten och tilldelar utkörningen till ett bud som leverar maten hem till dig. Det är omöjligt för dig som kund att veta om restauragen är hygienisk, och appen kan inte garantera kvaliteten på maten. Med hjälp av blockchain hade beställningen kunnat följas tillbaka om maten inte uppfyller förväntningarna, och du som kund hade även kunnat se var restaurangen får sina varor levererade från. Industrin hade helt enkelt ökat sin transparens.

Med blockchain kan du kolla varifrån din banan kommer.

Även inom världen av nätcasinon är det vanligt att man använder sig av kryptovalutor, framförallt bitcoin, för att genomföra uttag och insättningar. Det är ett sätt att göra sitt spelande mer anonymt, då du inte behöver lämna ut några kontouppgifter till casinot. Samtidigt går transaktionerna snabbare och avgifterna är betydligt lägre då man slipper mellanhänder. Att använda bitcoins inom spelvärlden blir allt vanligare hos många casinosajter, såsom 888 online casino.

Ett annat område där blockchain fyller en fantastisk funktion är inom identifiering. Utfärdande av ID-kort och pass är en centraliserad process, där exempelvis en stat utfärdar en identitetshandling. Detta fungerar tämligen bra i utvecklade västländer, men man räknar med att uppemot en miljard människor världen över saknar identitetshandlingar. Genom att koppla ihop exempelvis fingeravtryck eller irisregistrering med blockchain, skulle hela världens befolkning teoretiskt sett kunna ha ett verifierat “ID-kort” i ögat eller på tummen. I dessa tider av migration skulle detta underlätta arbetet för många. På detta sätt kan man dessutom tillhandahålla kvalitetssäkrad distansutbildning, som omöjliggör fusk. Nätbaserade utbildningar faller annars ofta på detta, då man inte kan säkerställa att den som mottar ett diplom verkligen är den som genomfört utbildningen. Genom att använda blockchain kan man därigenom sprida utbildning till folkgrupper som annars inte skulle ha tillgång till detta.

Framtiden på blockchain

Att blockchain kommit för att stanna är det få som tvivlar på. Enligt experterna beräknas tillväxten inom blockchain i Sverige ligga på 65 procent. År 2017 omsatte sektorn nästan en miljard kronor, en siffra som väntas öka enormt de kommande åren. Om när det stora genombrottet kommer tvistar dock de lärda. Det gäller att någon tar täten och börjar implementera tekniken på riktigt. Antingen kommer det vara den privata sektorn, exempelvis transportbranschen, som ser stora fördelar med detta system. Eller så blir det myndigheterna som tar tag i stafettpinnen, för att exempelvis förenkla röstningsprocessen och skapa säkrare val.


  1. Förslag
  2. Om
  3. Följ
RESTAURANGDISTRIKTAVEQIAStrandvägen 1SvartensgrensStallmästaregårdenMat- & middagskryssningarSidan 1RestauranggatorDolce VitaHermitagen

Stockholm RestaurangGuide är främst framtagen för vår huvudstads besökare

Läs mer